Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Dana 17.05.2022.godine u sali za sjednice Skupštine BPK –a Goražde, sa početkom u 11:00 sati , održan je radni  sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite sa predstavnicima službi civilne zaštite...
Datum: 18.05.2022.
Obavijest-converted TROGODIŠNJI PROGRAM RADA (4)-converted
Datum: 09.05.2022.
ZASJEDAO KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE Nakon razmatranja i usvajanja zapisnika i Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 29.redovne sjednice, Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je, a potom i primio k...
Datum: 06.05.2022.
ZASJEDAO KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE BPK GORAŽDE Razmatran Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2022.godinu Kantonalni štab civilne zaštite BPK...
Datum: 06.04.2022.
KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ODRŽAO 28. REDOVNU SJEDNICUA Usvojeni izvještaji o radu Kantonalne uprave i Štaba civilne zaštite za 2021.godinu Nakon razmatranja i usvajanja Izvještaja o...
Datum: 04.03.2022.
KONKURSI I JAVNI POZIVI
Obavještenja
Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

Direktor

Direktor: Dr.sci. Kenan Kanlić
Adresa: ul. 1. slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, Bosna i Hercegovina
Tel: ++ 387 38 224 027
Fax: ++ 387 38 228 729
e-mail: kocbpk@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.