Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sl.cz.Grad Goražde

Odgovorno lice: Pomoćnica gradonačelnika Samira Drakovac
Mail: samira.drakovac@gorazde.ba
Mail: civilna.zastita@gorazde.ba

Telefon: +387 38 220 186
Telefon:+387 38 221 002

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.