Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sl.cz Pale FBiH

Odgovorno lice: Viši referent u službi za civilnu zaštitu Avdo Salihspahić
Mail: Toplik.rd@hotmail.com
Mail: praca@bih.net.ba
Kontakt telefon: 062/506-836   ;  038/799-100

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.