Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
ZAKON O ZAŠTITI I SPAŠVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
Zakon-o-zaštiti-i-spašavanju-ljudi-i-materijalnih-dobara-od-prirodnih-i-drugih-nesreća-SNFBIH-broj-43-10
Zakon-o-zaštiti-i-spašavanju-ljudi-i-materijalnih-dobara-od-prirodnih-i-drugih-nesreća-SNFBIH-broj-39-03-2
Zakon-o-zaštiti-i-spašavanju-ljudi-i-materijalnih-dobara-od-prirodnih-i-drugih-nesreća-SNFBIH-broj-22-06-1

 

ZAKON U KUCZ-e
-Zakon o nadležnostima organa vlasti BPK Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od pr. i dr. nesreća :Službene novine BPK-a Goražde broj:  7/21 

 

 

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.