Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sastav Kantonalnog štaba civilne zaštite

Kantonalni Štab sastoji se od komandanta, načelnika štaba i 8 članova štaba ( u daljem tekstu: članovi Kantonalnog štaba)

Komandant Kantonalnog Štaba
 Predsjedavajući Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je po položaju komandant Kantonalnog Štaba.

Načelnik Kantonalnog Štaba
Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite ( u daljem tekstu: Uprave) po položaju je načelnik Kantonalnog Štaba.

Član Kantonalnog Štaba po funkciji
Sekretar Crvenog križa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po funkciji je član Kantonalnog Štaba.

Članovi Kantonalnog Štaba
Članovi Kantonalnog Štaba iz kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave  kantona su:

 

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.