Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sl.cz Foča FBiH

 
Odgovorno lice: Viši referent za poslove civilne zaštite i rad sa mjesnim zajednicama Ermin Osmanspahić
ermin_cz@hotmail.com
Kontakt telefon: 062/119-362   –  038/518-108

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.