Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Usvojeni izvještaji o radu Kantonalne uprave i Štaba civilne zaštite za 2021.godinu

KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ODRŽAO 28. REDOVNU SJEDNICUA

Usvojeni izvještaji o radu Kantonalne uprave i Štaba civilne zaštite za 2021.godinu

Nakon razmatranja i usvajanja Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 27.redovne, sjednice, Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je, a potom i primio k znanju, Informaciju o trenutnom stanju na području našeg kantona sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19) ,  o čemu je članove Štaba informisao predsjednik Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović.

Kako su članovi Štaba na sjednici  informisani, na području našeg kantona u posljednje dvije sedmice došlo je do poboljšanja epidemiološke situacije i trenutno je 46 aktivno zaraženih osoba koronavirusom. Na bolničkom liječenju nalazi se 10 osoba i to 4 u  Univerzitetsko kliničkom centru Sarajevo, dok se šest osoba nalazi na liječenju u Izolatoriju „Đačkog doma“ u Goraždu. S ciljem suzbijanja i širenja virusa, upućen je apel građanima da se pridržavaju naredbi i preporuka Federalnog kriznog štaba koje su na snazi od 24.02.2022.godine.

Razmatrana je i Informacija Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde u vezi pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona za period 04.02-25.02.2022.godine, u kojoj se navodi da je u tom periodu zabilježen manji broj pojava opasnosti koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra. Između ostalog, u navedenom periodu zabilježen je jedan požar u stambenom objektu, dok je uslijed olujnog vjetra praćenog kišom i snijegom, došlo do uništenja balon sale Fudbalskog kluba SFK“ Libero“ u naselju Rasadnik.

Na današnjoj sjednici usvojeni su izvještaji o radu Kantonalne uprave i Štaba civilne zaštite za 2021.godinu.

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.