Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Razmatran Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2022.godinu

ZASJEDAO KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE BPK GORAŽDE

Razmatran Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2022.godinu

Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde  na 29. redovnoj sjednici  održanoj danas, nakon razmatranja i usvajanja Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 28.redovne sjednice, razmatrao je, a potom i primio k znanju, Informaciju o trenutnom stanju na području našeg kantona sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19) .

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde, epidemiološka situacija na području našeg kantona u posljednje vrijeme je stabilna a kada se govori o broju vakcinisanih osoba, prvom dozom vakcinisano je 9423, drugom 8.921, dok je trećom dozom na području našeg kantona vakcinisano ukupno 1809 građana.

Razmatrana je a potom i primljena k znanju Informacija o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona za period 25.02.2022.godine do 04.04.2022.godine te izvještaj o utrošku namjenskih sredstava odobrenih u skladu sa odlukom iz 2021.godine.

Na današnjoj sjednici, između ostalog, razmatrani su Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2022.godinu, Plan korištenja finansijskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za zaštitu od požara i vatrogastva za 2022.godinu, te nacrt Izvještaja o realizaciji planiranih zadataka iz programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde za period 2021 – 2026.godina.

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.