Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
ODRŽAN RADNI SASTANAK KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE I LOKALNIH ZAJEDNICA

Dana 17.05.2022.godine u sali za sjednice Skupštine BPK –a Goražde, sa početkom u 11:00 sati , održan je radni  sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite sa predstavnicima službi civilne zaštite Općine Foča  FBiH, Pale  FBiH i  Grada Goražda.

 

Na sastanku se razmatrane važne teme u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Dnevni red kako slijedi:

  1. Aktuelno stanje na području BPK-a Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
  2. Planiranje aktivnosti prevencije klizišta na području BPK-a Goražde u 2022 godini.
  3. Planiranje aktivnosti na uklanjanju ruševnih objekata na području BPK-a Goražde.
  4. Aktivnosti na implementaciji Projekta sistema profesionalne radio komunikacije i operativnog centra za potrebe civilne zaštite BPK-a Goražde.
  5. Upoznavanje sa aktivnostima o uspostavljanju Centralne baze podataka o prirodnim i drugim nesrećama u FBiH (dio koji se odnosi na obaveze kantona i gradova/općina)
  6. Tekuća pitanja

Po svim tačkama doneseni su  zaključci kojima su obavezani i zaduženi svi prisutni na sastanku za njihovu realizaciju, a sve u cilju rješavanja aktuelnih pitanja, u cilju unapređenja  funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.