Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
USVOJEN PRIJEDLOG TROGODIŠNJEG PLANA RADA KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE ZA PERIOD 2023-2025.

 

Nakon razmatranja i usvajanja Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 30.redovne, Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je, a potom i primio k znanju, Informaciju o trenutnom stanju na području našeg kantona sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19) ,  o čemu je članove Štaba informisao predsjednik Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović.

 

 

Razmatrana je a potom i primljena k znanju  Informacija Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde u vezi pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona za period 27.04-31.05.2022.godine.

Na sjednici je razmatran a potom i usvojen Prijedlog trogodišnjeg plana rada Kantonalne uprave  civilne zaštite  za period 2023-2025.,  Prijedlog Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Kantonalne uprave  civilne zaštite BPK Goražde te prijedlog Odluke o utrošku sredstava za nabavku opreme za potrebe opremanja Operativnog centra civilne zaštite BPK Goražde.

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.