Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
POTPISAN UGOVOR O SUFINANSIRANJU PROJEKTA ZA PREVENCIJU KLIZIŠTA KOJA UGROŽAVAJU STAMBENE OBJEKTE, PUTEVE, OBALOUTVRDE I DRUGU INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OPĆINE PALE U FBIH

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu BPK Goražde Kenan Kanlić i načelnik općine Pale u FBiH Almin Ćutuk potpisali su danas Ugovor o sufinansiranju Projekta za prevenciju klizišta koja ugrožavaju stambene objekte, puteve, obaloutvrde i drugu infrastrukturu na području općine Pale u FBiH.

Sa iznosom od 10.000 KM izdvojenim putem javnog poziva iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2022.godinu, Kantonalna uprava civilne zaštite sufinansirat će projekat sanacije klizišta Turkovskog potoka „Gaz“.

S ciljem sanacije klizišta na području našeg kantona, prema riječima direktora Kanlića, Kantonalna uprava za civilnu zaštitu provodi niz aktivnosti koje su započete još u 2021.godini.

„Naime, na ovom ekonomskom kodu prikupljen je iznos od  65.000 KM. U 2021. godini,  izdvojili smo sredstva za sanaciju klizišta iznad kuće Bećira Obarčanina i klizišta u naselju Mrđalići općina Foča u FBiH, koja bi prema raspoloživim informacijama u toku ove godine trebala biti sanirana.  Ostatak sredstava namijenjen je za sufinansiranje projekata koji će se realizovati uz podršku Federalnog ministarstva za prostorno uređenje i Direkcijom za ceste, a prije svega odnosi se na projekat sanacije klizišta prema Fočanskoj jabuci, općina Foča u FBiH“- kazao je nakon potpisivanja ugovora direktor Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde Kenan Kanlić.

Dio sredstava za realizaciju projekta od značaja za ovu lokalnu zajednicu  obezbijedit će i općina Pale u FBiH.

 

 

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.