Uprava

Nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite: Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i...

Direktor: dr.sci. Kenan Kanlić Adresa: ul. 1. slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde Bosna i Hercegovina Tel:...

KONTAKT

MINISTAR